שאלוני בחינות הבגרות בפיזיקה 5 יח"ל

הערה: הבגרות בפיזיקה מורכבת מ 4 שאלונים. החל מקיץ 2013 שונה מבנה שאלון המכניקה והתווסף אליו פרק של אופטיקה וגלים באותו השאלון

 

מכניקה, אופטיקה וגלים

חשמל

קרינה וחומר

שאלוני חקר

קיץ 2016

מכניקה אופטיקה וגלים חשמל קרינה וחומר מעבדת חקר

קיץ 2015

מכניקה אופטיקה וגלים חשמל קרינה וחומר מעבדת חקר

קיץ 2014

מכניקה אופטיקה וגלים חשמל קרינה וחומר מעבדת חקר

קיץ 2013

מכניקה אופטיקה וגלים חשמל קרינה וחומר שאלון חקר

קיץ 2012

מכניקה חשמל קרינה וחומר שאלון חקר

קיץ 2011

מכניקה חשמל קרינה וחומר שאלון חקר

קיץ 2010

מכניקה חשמל קרינה וחומר שאלון חקר

קיץ 2009

מכניקה חשמל קרינה וחומר שאלון חקר

קיץ 2008

מכניקה חשמל קרינה וחומר שאלון חקר

שאלוני בחינות הבגרות בפיזיקה 1 ו3 יח"ל

 

 

פיזיקה פעימ"ה טכנולוגית, 1 יח"ל

פיזיקה 3 יח"ל

קיץ 2014

קיץ 2014 פעימה וטכנולוגית  

קיץ 2013

קיץ 2013 פעימה וטכנולוגית קיץ 2013, 3 יחידות לימוד

קיץ 2012

קיץ 2012 פעימה וטכנולוגית קיץ 2012, 3 יחידות לימוד

קיץ 2011

קיץ 2011 פעימה וטכנולוגית קיץ 2011, 3 יחידות לימוד

קיץ 2010

קיץ 2010 פעימה וטכנולוגית קיץ 2010, 3 יחידות לימוד

קיץ 2009

קיץ 2009 פעימה וטכנולוגית קיץ 2009, 3 יחידות לימוד

קיץ 2008

קיץ 2008 פעימה וטכנולוגית קיץ 2008, 3 יחידות לימוד