תקנון האתר

תנאי שימוש

אנו מודים למשתמשי ומבקרי האתר "החרוץ" על השימוש בשירותנו הכולל סרטוני אונליין, מדיה חברתית, מערכת פורומים, חומרי עזר, אינטרנט, אינטרנט סלולרי, טלפונים, וידאו וכל אמצעי אחר. 

*בכל מקום שבו מוזכרים מפעילי האתר ומנהליו מדובר במנהל בית הספר.

 

א.שימוש באתר:

השימוש באתר והחומרים הכלולים בו הינו אישי ואינו ניתן להעברה לגוף שלישי.

משתמש אשר מפר הוראה זו פוגע ו\או גורם נזק לאתר, למפעיליו ובפרנסת מנהליו.

אדם אשר יפר הוראה זו צפוי לעונש על פי חוק ודין.

המערכת מפעילה אכיפה על מנת להימנע ממצב, זה בכך שניתן להתחבר לשם משתמש מסוים רק ע"י מחשב אחד.

על מנת להשתמש בשירותי האתר יש להירשם לאתר עפ"י ההנחיות המפורטות בכל סעיף.

השימוש בתכנים הדורשים רישום לאתר יתבצע באמצעות שם משתמש אישי וסיסמא אישית הנבחרים ע"י המשתמש בעת הירשמו.

כל משתמש אחראי לכשעצמו באופן מלא על סיסמתו ושם משתמשו האישי .

המשתמש מתחייב לשמור על שמו הטוב של האתר ותכניו ואין לפגום בהם ו\או לסלף ו\או לערוך שינוי אשר פוגע בבעלי זכויות היוצרים של האתר.

האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לנשים כאחד. אין לראות בכך פגיעה בשוויון בין המינים .

ב. מטרת האתר:

 1. האתר מכיל חומר לימודי מגוון הכולל סרטוני העשרה מפורטים, פורומים סגורים ופתוחים, תוכניות לימוד, שלל מבחני ידע ובגרות בכל הרמות,טקסטים, קישורים, איורים, גרפיקה ועוד על מנת להעצים ולשפר למשתמש את חווית הלמידה האישית .

 כל המוזכר לעיל מוגן על פי דיני זכויות יוצרים.

2.כל משתמש יכול להשתמש בתכני האתר לצרכיו האישיים כגון עשיית עבודות ומטלות, לימוד עצמי, הכנה לבגרויות ו\או מתכונות ו\או מבחנים, הכנה למכינות ולכל קורס מתמטי נדרש בהתאם לצורך.

3.האתר נותן מענה באמצעות מערכת הלמידה המקוונת לתלמידים ו\או סטודנטים ו\או הורים ו\או מורים ועוד אשר יכולים ללמוד באופן עצמאי בקצב האישי המותאם להם.

4.האתר מכיל פרסומות ואמצעי שיווק שונים על מנת לחשוף למשתמשים את שירותו הנרחב.

 1. קיימת מערכת פורומים נרחבת וייחודית לכל קבוצה שמטרתה היא לתרום להליך הלמידה האישי של כל משתמש באתר.

ג. השימוש בפורום:

 1. חופש הביטוי הינה זכות טבעית הניתנת לכל אדם באשר הוא באדם במדינת ישראל וכן גם בפורום האתר , אך אין להתעלם מזכות כבוד האדם הטבעית.

קיים איסור מוחלט על פי חוק של פרסום דברים בעלי אופי בוטה ו\או מיני ו\או פוגעני ו\או גזעני ו\או מוציא לשון הרע ו\או מעודד ביצוע עבירות מכל סוג שהוא ו\או פלילי ו\או תכנים בעלי אופי מסחרי ו\או מכילים מידע פרסומי כלשהוא ו\או תכנים המכילים ווירוס כלשהוא או כל דבר אחר העלול לפגוע באתר ובמשתמשי הפורום.

המידע שהינך מפרסם בפורום עלול להיות חשוף לכל משתמשי האינטרנט פרט לפורום סגור שחשופים אליו רק חברי אותו הפורום.

מסיבות אלו, בית הספר "החרוץ" אינו יכול להיות אחראי על התגובות שהינך מקבל.

בנוסף, בית הספר אינו אחראי לכל פגיעה אישית ו\או רגשית ו\או פיזית ו\או אישית ו\או רכושנית וכל פגיעה נוספת שנאמרה לעיל בעקבות תגובתך או תגובות אחרות.

בית הספר ומנהליו רשאים לשנות ו\או למחוק ו\או להוסיף כל תגובה ו\או קובץ ו\או כל מדיה ותגובה אחרת שניתנת במסגרת הטכנולוגיה המאופשרת של הפורום בהתאם לשיקוליו בלבד.

2.בית הספר יכול להוסיף ו\או למחוק משתמש מהפורום על פי שיקולו האישי.

3.שעות פעילות הפורום הסגור יתנהלו על פי החלטת מנהלי הפורום ומורשיו.

4.מנהלי ומורשיי הפורום יגיבו להודעות ו\או שאלות ו\או פניות ו\טענות וכדומה הנכתבות ממשתמשיו על פי שיקוליהם המקצועיים.

   במידת הצורך ומכל סיבה שהיא , מנהלי הפורום והמורשים יכולים לא להגיב על הודעות או בקשות המשתמשים כגון שאלות ועוד..

ד.התכנים באתר:

1.האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, קישוריות, קישוריות, גרפיקה,קבצי וידאו, קבצי קול, סרטוני אנימציה,טקסטים, איורים וכיוצא בזה על פי דיני זכויות יוצרים.

 1. המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו\או לשנות ו\או לסלף את המוצג בתכני האתר וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה פתח להפחתת ערך התכנים ו\או פגיעה מקיפה ו\או ישירה במפעילי האתר, מנהליו ומשתמשיו.
 2. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו\או להקליט ו\או להציג ו\או להפיץ ו\או לשדר ו\או לפרסם ו\או לשכפל ו\או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין לבצע אחת מן הפעולות שנכתבו לעיל.

המשתמש לא ייעשה שימוש בנאמר לעיל באמצעות קידום פרסום דרך אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה לכל מטרה – מסחרית או אחרת.

 1. תוקף השימוש בסרטונים משתנה בהתאם מסרטון לסרטון . ברירת המחדל לתוקף הסרטונים היא 90 יום. מנהל האתר ו\או מפעיליו רשאים לשנות תוקף זה בהתאם לצורך.
 2. האתר מספק שירותים פרונטליים הכוללים השלמת בגרויות, מרתונים וכל סוג של קורס אחר המתקיים בכיתה. משך הקורסים האלה אינו קבוע וייקבע בהתאם לשיקולי מנהל האתר ומפעילו.
 3. ישנה אפשרות שקורסים זהים ייארכו זמן שונה בין מחזור למחזור. השינויים הללו יתבצעו בהתאם לשיקולי מנהל האתר ומפעיליו.

ה.אחריות האתר:

 1. התכנים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם.
 2. כל הסרטונים הניתנים לרכישה מכילים סרטון דוגמא חינמי ונותנים רקע כללי לפרק הספציפי המוצג באותו הסרטון לצורכי המחשה בלבד.

אין מפעילי האתר ומנהליו אחראים על שינויים שיתבצעו לאחר העריכה הקשורים לסרטון המלא במהלך ו\או לאחר רכישת הסרטון ולא תינתן האפשרות להחזרת הכסף על רכישה זו.

 1. מפעילי האתר אינם מציגים ומבטיחים כי התכנים באתר מתאימים באופן ישיר לצרכי המשתמש ו\או מטרותיו ולא יישאו באחריות במידה ותתקיים אי ההתאמה.
 1. ביה"ס לא יישא בכל אחריות, ביחס לתכני האתר, דיוקם ו\או אמינותם ו\או תוכנם ו\או השפעתם על מחשבים של גולשי האתר וכן לכל נזק ו\או אי נוחות ו\או עוגמת נפש וכיו"ב במישרין או בעקיפין שייגרמו לך או לרכושך או לכל צד שלישי אחר עקב השימוש באתר. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שעושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע ע"י האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק , ישר או עקיף , שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר , כתוצאה משימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו\או הפסקת רכישת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא. כמו כן , בית הספר "החרוץ" אינו אחראי למידע ולתכנים המתפרסמים ע"י צד שלישי כלשהוא.
 2. מידע המופיע באתר אינו מהווה עצה מקצועית וכל עניין המוצג באתר הינו לגופו .
 3. ייתכן שיפורסמו באתר אירועים שונים (הרצאות, סדנאות, מסיבות או כל מפגש באשר הוא) בהם הגולשים יוזמנו להיפגש מחוץ לכותלי האתר. במידה ותבחר לקחת חלק בפעילות מסוג זה יהיה זה על אחריותך הבלעדית. הנהלת האתר ו\או בית הספר לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות כלשהיא, ישירה או עקיפה לך בכל נזק אשר ייגרם לך או לרכושך.
 4. אין לסייע לאדם הפועל ו\או החותר נגד האתר. משתמש העושה זאת יועמד לדין.
 5. אין להקים גוף המתחרה לאתר.
 6. האתר ובעליו לא יישאו בכל אחריות ואינם אחראים באופן ישיר או עקיף לכל קישור חיצוני באתר לרבות תכני הקישור, המידע שמתפרסם בו, מסמכים וכל מדיה אחרת בו. אין לראות בקישור קשר כלשהוא עם האתר המקושר ו\או לבעליו.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת לצורך תחזוקה או לצורך כל מטרה אחרת. הפסקת פעילות שכזו לא תחייב עבודה מראש או הנמקה.
 8. יובהר כי המשתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לאפשרות של תקלות טכניות ו\או פעולות לתחזוקת האתר שעלולות לעכב ו\או להאט את פעילותו וכי האתר ומפעיליו אינם אחראים לכל נזק, אובדן רווחים וכיוצא בזה עקב תקלות אלו.
 9. מנהלי האתר או מפעיליו אינם אחראים לתקלות שנגרמות עקב אסונות טבע ו\או כח עליון ו\או מלחמה ו\או קריסת רשת האינטרנט ו\או כל אירוע אשר אינו בשליטת בית הספר.
 10. בית הספר אינו אחראי על כל נזק שייגרם לך ו\או לרכושך עקב כניסה ללינק לאתר אחר הנמצא בבית הספר "החרוץ" וכי כניסה לאתר אחר עוברת לאחריותו בלבד ולאחריות האתר שאליו המשתמש נכנס.

ו. שימוש במידע פרטי של המשתמש:

בית הספר "החרוץ" שם את נושא פרטיות המשתמשים בראש מעייניו.

 1. האתר לא יעביר פרטים של משתמשים או כל מידע אישי אחר לכל צד שלישי ללא אישור אותו המשתמש מראש ו\או באמצעי המוכיח שאותו משתמש נתן לו אישור למעט השימוש הנדרש לצורך מתן שירותים באתר.
 2. על המשתמש לא מוטלת שום חובה למסור את פרטיו האישיים לאתר אך חשוב לזכור כי אי נתינה של חלק מהפרטים עלולה לפגוע בשירותים המוצעים באתר.
 3. למרות כל הנאמר לעיל אסור לשכוח כי מדובר ברשת האינטרנט שאינה מספקת אבטחה במאת האחוזים ולכן כל משתמש המוסר את פרטיו עושה זאת על אחריותו בלבד.
 4. יובהר כי ביצוע רישום באתר ע"י משתמש מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות דואר אלקטרוני שתוכנו עידוד רכישת מוצר או שירות, וכן דואר שעשוי לכלול פרטים על ביצוע עסקה רשום לשירותים השונים, פרסום תכנים וכיוצא בזה.

המשתמש יכול להודיע בכל עת כי בכוונתם להפסיק לקבל דיוור מהאתר או דרך מערכת הדיוור או דרך המייל support@harutz.co.il.

וכמו כן בית הספר רשאי לשלוח הודעות אס אם אס , MMS  דרך פלאפונים, פייסבוק, וואטסאפ וכל אמצעי אחר המאפשר זאת.

הפסקת שירות זה תיעשה באותו אופן כאמור לעיל.

 1. בית הספר "החרוץ" שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכל עת במכתב ו\או בהמלצה ו\או כתב אחר אשר נכתב ע"י המשתמש בכל מדיה חברתית או תקשורתית , ולהציגו במסגרת האתר או כל מסגרת אחרת הקשורה אליו.
 2. בית הספר "החרוץ" לא יישא באחריות על פגיעה ברכוש עקב צריכת המוצר , פגיעה בפרנסה , אובדן רווחים , דליפת פרטי אמצעי תשלום (ראה סעיף אמצעי תשלום) וספקים נוספים המתקשרים עם האתר.
 3. על מנת לתת למשתמש פרטיות תהליך ההרשמה לאתר כולל בחלקו שדות מילוי שאינם חובה ויימלאו בהתאם לרצונו האישי של הנרשם.
 4. בית הספר " החרוץ" יכול למסור את פרטיך האישיים לגורמים שיפוטיים אם יעמוד בפני סיכון שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) עקב פעולות שנעשו באתר על ידי המשתמש.
 5. בית הספר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע כדי להתאים אותם בצורה הטובה ביותר להעדפותיך האישיות.

ז.זכויות יוצרים:

1.בית הספר "החרוץ" שומר לעצמו את מלא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בעיצוב האתר, לוגו, תכנים המתפרסמים בו ע"י בית הספר, קובץ גרפי וכל חומר אחר הכלול בו – שייך לבית הספר.

 1. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו\או להקליט ו\או להציג ו\או להפיץ ו\או לשדר ו\או לפרסם ו\או לשכפל ו\או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין לבצע אחת מן הפעולות שנכתבו לעיל.
 2. בית הספר רשאי להפסיק את השימוש שהינך עושה באתר אם לא תעמוד באחד מסעיפי התקנון ו\או תבזה את שם בית הספר ו\או מנהליו, עובדיו וכל הקשור אליו בהתאם להחלטת המנהל.
 3. בית הספר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, להוסיף שירותים שונים ולתקן את חזות האתר וכל זאת מבלי להודיע לך מראש. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בית הספר בקשר לכך.

בית הספר "החרוץ" אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסידרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהיה חסין לגישה לא חוקית בבית הספר, נזקים , תקלות, קלקולים , קשיים בתוכנה , בחומרה או בקווי התקשורת אצל משתמשי האתר או מספקיו.

בית הספר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף , עוגמת נפש וכיוצא בזה שנגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 1. באתר בית הספר " החרוץ" קיימים לינקים וקישוריות על מנת להסביר את החומר בצורה הטובה ביותר. בית הספר "החרוץ" אינו אחראי על התכנים השונים שמופיעים בלינקים וכי כל אתר שאליו מופנה הלינק עומד לרשותו בלבד. כמו כן , האתר אינו אחראי על תקינות הלינקים.

כניסה לאותו הלינק אינה מהווה הסכמה של בית הספר "החרוץ" לשום תוכן המוצג ו\או המקושר ו\או לבעליו ו\או לבעלי חסות עליו ו\או לכל מידע ו\או מוצר ו\או שירות ו\או מוצר באתר המקושר באותו הלינק.

ח.אמצעי תשלום:

 1. ניתן לשלם עבור השירותים המוצעים באתר באמצעות כרטיס אשראי ודרך שירות PAYPAL. אין החברה אחראית על דליפת פרטים אישיים וסודיים שנגרמו עקב חברות האשראי והגבייה.
 2. ניתן לשלם עבור השירותים באמצעות צ'ק , מזומן והעברה בנקאית. תשלומים מסוג זה ייעשו ע"י יצירת קשר עם מנהל האתר ומורשיו.

אין לראות בהליך מסירת הצ'ק  ו\או בהעברת פרטי חשבון רישום וודאי לקורס כל עוד הכסף לא הופקד בחשבון והמשתמש לא קיבל קבלה.

במקרה של מסירת מזומן, המשתמש יקבל קבלה במקום ומקומו מובטח כדין וכשורה.

 1. תשלום המוזכר בתת סעיף ח.1 מהווה תנאי מוקדם לקבלת שירות נבחר.
 2. במידה וחברת אשראי ו\או PAYPAL אינה מכבדת את העסקה ו\או החיוב לא יהיה תוקף על העסקה. על המשתמש חלה חובה להודיע על כך במייל support@harutz.co.il ו\או דרך טלפון המוצג באתר ו\או דרך "צור קשר" על מנת לבדוק את העניין ולתקנו במהירות המירבית.

במקרה של אי הודעה אין בית הספר אחראי על שיבוץ של אותו משתמש לקורס, סרטון או כל שירות אחר שמציע בית הספר.

 1. התשלום באמצעות כרטיס אשראי בPAYPAL מאובטח ע"י פרוטוקול אבטחה SSL ודף התשלום מאובטח על פי תקן PCI.

ט. הגבלה או מניעה של גישה לאתר ולשירותי בית הספר:

 1. האתר ומפעיליו רשאים להפסיק ו\או לסרב לתת גישה ו\או שירות בכל עת ומכל סיבה שהיא על חלקי האתר או שלמותו למשתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו ו\או לא שולמו .
 2. מנהל האתר או הפורום רשאי לעצור את השימוש של אותו משתמש בכל עת אם הפר את הזכות הטבעית של כבוד האדם כפי שמפורט בתת סעיף ג.1.

י.מתן שירות וכיבוד הלקוח:

 1. בית הספר "החרוץ" רואה בשירות הלקוח את אחת המטרות החשובות של המערכת והאתר. כדי שהלקוח ירגיש שעומדת מאחוריו מערכת תמיכה, בית הספר מעניק אפשרות לכל משתמש לפנות בכל אמצעי שיש לרבות מיילים, טלפונים, פקס, "צור קשר" ובית הספר "החרוץ" יעשה את מירב המאמצים על מנת לעזור לאותו לקוח.
 2. במידה ולא מסופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין אותו השירות שלא סופק בלבד.

יא. שרותי ייעוץ:

1. שרותי הייעוץ ינתנו בתחומים שונים בהם עוסק בית הספר ובהתאם למומחיות המייעץ. אין בית הספר אחראי על כל החלטה ו\או נזק נפשי או פיזי ו\או אובדן כספי ו\או איבוד זמן עקב החלטת הלקוח. נציין כי השרות כשמו הוא אינומחייב,  ומשתמש בשירותו הוא האחראי הבלעדי להחלטתו.

יב. תנאים נוספים:

 1. בית הספר "החרוץ" רשאי לשנות את ההסכם בכל עת מבלי להודיע על כך מראש ולכן רק ההסכם המופיע באתר הוא הקובע.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר ולשימושו יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית אשר ידונו במקרה בהתאם לדיני מדינת ישראל.

 

נספח לתקנון: תנאי שימוש בפורום סגור עבור מנויים בתוכנית "פיזיקה 5 ברשת" ועבור מנויי פורומים מקצועיים

תקנון זה מהווה תוספת וחלק בלתי נפרד מהתקנון הראשי הנמצא הנ"ל

1. תנאי שימוש

1א. השימוש בפורום מותנה בתשלום והרשמה לאתר בלבד כפי שמצויין באתר בית הספר.

1ב. בית ספר החרוץ רשאי לנתק כל משתמש הנמצא בפורום במידה ועבר על חוקי הפורום כפי שמצויין בתקנון הנ"ל

1ג. הפורום פעיל בשעות מסויימות בלבד כפי שמצויין באתר, מנהלי האתר רשאים לענות על כל שאלה בזמן המתאים להם ובהתאם לשיקולם בלבד

1ד. לא יינתן החזר כספי מרגע ביצוע התשלום על הפורום

1ה. לא ניתן לשאול שאלות הדורשות הצגת פתרון מלא של השאלה או חלקים ממנה

1ו. המנוי תקף ל90 יום ממועד התשלום