סל הקניות ריק
  צור איתנו קשר עם כל שאלה

  נושאים ומבנה בחינות הבגרות במתמטיקה

  מתמטיקה

  תכנית הלימודים לחטיבה העליונה – שנת הלימודים תשע"ה

  3 יחידות לימוד

  ברמת 3 יחידות לימוד שלושה שאלונים. שני השאלונים הראשונים הם שאלוני צבירה, השאלות לקוחות ממאגר שאלות, ניתן לשאול עד שתי שאלות שלא מתוך המאגר. התלמיד יכול לענות על כל 6 השאלות בשאלון, אך חובה עליו לצבור ניקוד השווה לארבע שאלות מלאות.

  במסמך זה מפורטים נושאי הלימוד בכל אחד משלושת השאלונים, וכן מבנה ההיבחנות.

  מבנה ההיבחנות

  מספר השאלוןמשקל הבחינהמשך הבחינה
  3580125%שעה ורבע
  3580235%שעה וחצי
  3580340%שעתיים

   

   

  3 יחידות לימוד – שאלון ראשון (35801)
  שאלון ראשון (35801) – 25%        משך השאלון: שעה ורבע        פתרון של 4 שאלות מתוך 6 בצבירת נקודות

  משוואות, פירוק לגורמים, שינוי נושא בנוסחה, שאלות מילוליות

  2-1 שאלות

  גרפים (קריאת גרפים ובניית גרפים).

  סדרות חשבוניות

  2-1 שאלות

  מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית

  1 שאלה

  טריגונומטריה: יישומים במישור.

  1 שאלה

  סטטיסטיקה והסתברות.

  2-1 שאלות

  בשאלון זה התלמיד יכול לענות על כל השאלות ולצבור ניקוד מכל שאלה!!!

   

  3 יחידות לימוד – שאלון שני (35802)

  מבנה השאלון

  שאלון שני (35802) – 35%        משך השאלון: שעה וחצי           פתרון של 4 שאלות מתוך 6 בצבירת נקודות

  אלגברה כולל קריאת גרפים.

  2-1 שאלות

  סדרה חשבונית, סדרה הנדסית (הגדרה לפי מקום והגדרה ברקורסיה),בעיות גדילה ודעיכה דיסקרטיות.

  2-1 שאלות

  טריגונומטריה: יישומים במישור ובמרחב.

  2-1 שאלות

  הסתברות, סטטיסטיקה, התפלגות נורמלית.

  2-1 שאלות

  בשאלון זה התלמיד יכול לענות על כל השאלות ולצבור ניקוד מכל שאלה!!!

   

  3 יחידות לימוד – שאלון שלישי (35803)

  מבנה השאלון

  שאלון שלישי  (35803) – 40%        משך השאלון: שעתיים                                 פתרון של 4 שאלות מתוך 6

  שאלות מילוליות

  2-1 שאלות בחלוקה הבאה:
  שאלה אחת בתחום קנייה, מכירה ותשלומים כולל התייקרויות והוזלות עוקבות באחוזים.
  תיתכן שאלה שנייה בתחום שאלות תנועה, או בתחום שאלות גיאומטריות.

  גיאומטריה אנליטית

  2-1 שאלות

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  3 שאלות

   

  בשאלון זה התלמיד חייב לענות על 4/6 שאלות ללא אפשרות לצבור ניקוד

   

  4 יחידות לימוד

  ברמת 4 יחידות לימוד שני שאלונים.

  מבנה ההיבחנות

  שאלון ראשון (35804) – 65%                    משך השאלון: שלוש שעות וחצי  שאלון שני (35805) – 35%            משך השאלון: שעה ושלושה רבעים
  פרק א': בחירה של 2 שאלות מתוך 3שאלות מילוליות, גאומטריה אנליטית והסתברותפרק ב': בחירה של שאלה 1 מתוך 2גאומטריה במישור וטריגונומטריה במישור

  פרק ג': בחירה של 2 שאלות מתוך 3

  חדו"א של: פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות

  פרק א': בחירה של שאלה 1 מתוך 2 שאלות. סדרות וטריגונומטריה במרחבפרק ב': בחירה של 2 שאלות מתוך 3 שאלות. בעיות גדילה ודעיכה וחדו"א של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי), פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות.

   

  5 יחידות לימוד

  ברמת 5 יחידות לימוד שני שאלונים.

  מבנה ההיבחנות

  שאלון ראשון (35806) – 60%                   משך השאלון: שלוש שעות וחצי  שאלון שני (35807) – 40%       משך השאלון: שעתיים
  פרק א': בחירה של 2 שאלות מתוך 3. שאלות מילוליות, סדרות והסתברותפרק ב': בחירה של שאלה 1 מתוך 2. גאומטריה במישור, טריגונומטריה במישורפרק ג': בחירה של 2 שאלות מתוך 3

  חדו"א של: פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות  וטריגונומטריות

  פרק א' : בחירה של 2 שאלות מתוך 3שאלות. וקטורים, טריגונומטריה במרחב, גיאומטריה אנליטית ומספרים מרוכביםפרק ב': בחירה של שאלה אחת מתוך 2 שאלות. בעיות גדילה ודעיכה, חדו"א של פונקציות חזקה (עם מעריך רציונלי), פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות  (כולל שילוב עם פונקציות פולינום, פונקציות רציונליות ופונקציות טריגונומטריות)

   

  נושאים ומבנה הבחנות המלא 

   לשאלות נוספות וברורים צור איתנו קשר ונשמח לענות על כל שאלה

   

   

   

   

  • סטודנטים יקרים במכללת תל חי

   הועלו פתרונות מלאים של מבחני אמצע ומבחני סוף בוידאו

   מוזמנים ללמוד ולהצליח

  • קורסים חדשים בבית ספר החרוץ!!!

   נפתחו מגוון קורסים חדשים ואטרקטיבים בבית ספר החרוץ!!!

   ההרשמה בשיאה, הזדרזו להירשם, מספר מקומות מוגבל!!!

   לבירורים נוספים השאירו הודעה באתר

  • פורום חדש בחדווא ופיזיקה לתל חי

   סטודנטים יקרים פתחנו עבורכם פורום חדש בחדווא ופיזיקה

   למידה פוריה ומהנה